7.10.2019
REGI_AM(2019)641404
POZMEŇUJÚCE NÁVRHY
1 - 87
Návrh správy
Younous Omarjee
Finančná pomoc členským štátom na pokrytie vážnej finančnej záťaže, ktorá im vznikla v dôsledku vystúpenia Spojeného kráľovstva z Únie bez dohody
Návrh rozhodnutia
(COM(2019)0399 - C9-0111/2019 - 2019/0183(COD))

Tento dokument neexistuje vo formáte HTML, je však k dispozícii v týchto formátoch:
PDF 289kWORD 124k
Právne oznámenie