PDF 145kWORD 974k

 

Комисия по регионално развитие

 

REGI(2019)0411_1

ПРОЕКТ НА ДНЕВЕН РЕД

Заседание

Четвъртък, 11 април 2019 г., 10.00–12.00 ч.

Зала: „Йожеф Антал“ (4Q1)

1. Приемане на дневния ред

2. Одобрение на протоколите от заседанията:

         21 март 2019 г. PV – PE637.314v01-00

3. Съобщения на председателя

4. Размяна на мнения с Корина Крецу, член на Комисията, отговарящ за регионалната политика

5. Политиката на сближаване в периода 2021-2027 г.: досегашен напредък и бъдещи предизвикателства

6. Разни въпроси

Последно осъвременяване: 3 април 2019 г.Правна информация