PDF 158kWORD 257k

 

Reģionālās attīstības komiteja

 

REGI(2019)0411_1

DARBA KĀRTĪBAS PROJEKTS

Sanāksme

Ceturtdien, 2019. gada 11. aprīlī, plkst. 10.00–12.00

Telpa: József Antall (4Q1)

1. Darba kārtības pieņemšana

2. Protokolu apstiprināšana sanāksmēm, kas notika:

         2019. gada 21. martā PV – PE637.314v01-00

3. Sanāksmes vadītāja(-as) paziņojumi

4. Viedokļu apmaiņa ar reģionālās politikas komisāri Corina Crețu

5. Kohēzijas politika 2021.–2027. gadam: līdzšinējais progress un turpmāk risināmie jautājumi

6. Dažādi jautājumi

Pēdējā atjaunošana: 2019. gada 3. aprīlisJuridisks paziņojums