PDF 140kWORD 257k

 

Commissie regionale ontwikkeling

 

REGI(2019)0411_1

ONTWERPAGENDA

Vergadering

Donderdag 11 april 2019, 10.00 - 12.00 uur

Zaal: József Antall (4Q1)

1. Aanneming van de agenda

2. Goedkeuring van notulen van vergaderingen

         21 maart 2019 PV – PE637.314v01-00

3. Mededelingen van de voorzitter

4. Gedachtewisseling met Corina Crețu, commissaris voor Regionaal beleid

5. Cohesiebeleid 2021-2027: vooruitgang tot dusver en toekomstige uitdagingen

6. Rondvraag

Laatst bijgewerkt op: 2 april 2019Juridische mededeling