PDF 145kWORD 257k

 

Komisja Rozwoju Regionalnego

 

REGI(2019)0411_1

PROJEKT PORZĄDKU DZIENNEGO

Posiedzenie

Czwartek 11 kwietnia 2019 r., w godz. 10.00–12.00

Sala: József Antall (4Q1)

1. Przyjęcie porządku dziennego

2. Zatwierdzenie protokołów posiedzeń

         21 marca 2019 r. PV – PE637.314v01-00

3. Komunikaty przewodniczącej

4. Wymiana poglądów z komisarz ds. polityki regionalnej Coriną Crețu

5. Polityka spójności na lata 2021–2027 – postępy w realizacji i wyzwania na przyszłość

6. Sprawy różne

Ostatnia aktualizacja: 8 kwietnia 2019Informacja prawna