PDF 141kWORD 962k

 

Comisia pentru dezvoltare regională

 

REGI(2019)0411_1

PROIECT DE ORDINE DE ZI

Reuniune

Joi, 11 aprilie 2019, 10.00 - 12.00

Sala: József Antall (4Q1)

1. Adoptarea ordinii de zi

2. Aprobarea proceselor-verbale ale reuniunilor din

         21 martie 2019 PV – PE637.314v01-00

3. Comunicări ale președinției

4. Schimb de opinii cu Corina Crețu, comisar pentru politica regională

5. Politica de coeziune 2021-2027: progresele înregistrate până în prezent și provocările viitoare

6. Chestiuni diverse

Ultima actualizare: 8 aprilie 2019Notă juridică