PDF 146kWORD 257k

 

Výbor pre regionálny rozvoj

 

REGI(2019)0411_1

NÁVRH PROGRAMU SCHÔDZE

Schôdza

štvrtok 11. apríla 2019 od 10.00 do 12.00 h

Miestnosť: József Antall (4Q1)

1. Prijatie programu schôdze

2. Schválenie zápisníc zo schôdzí

         21. marca 2019 PV – PE637.314v01-00

3. Oznámenia predsedníctva

4. Výmena názorov s komisárkou pre regionálnu politiku Corinou Crețuovou

5. Politika súdržnosti 2021 – 2027: doterajší pokrok a budúce výzvy

6. Rôzne otázky

Posledná úprava: 2. apríla 2019Právne oznámenie