PDF 147kWORD 258k

 

Комисия по регионално развитие

 

REGI(2019)0710_1

ПРОЕКТ НА ДНЕВЕН РЕД

Уредително заседание

Сряда, 10 юли 2019 г., 16.00–16.30 ч.

Брюксел

Зала: „Йожеф Антал“ (2Q2)

Откриване на заседанието от временното председателство

1. Избор на председател

под председателството на новоизбрания председател

2. Избор на първи заместник-председател

3. Избор на втори заместник-председател

4. Избор на трети заместник-председател

5. Избор на четвърти заместник-председател

6. Съобщения на председателя

7. Следващи заседания

Последно осъвременяване: 9 юли 2019 г.Правна информация