PDF 179kWORD 263k

 

Reģionālās attīstības komiteja

 

REGI(2019)0723_1

DARBA KĀRTĪBAS PROJEKTS

Sanāksme

Otrdien, 2019. gada 23. jūlijā, plkst. 10.00–12.30 un plkst. 15.00–18.30

Briselē

Telpa: József Antall (4Q1)

1. Darba kārtības pieņemšana

2. Sanāksmes vadītāja(-as) paziņojumi

3. Priekšsēdētāja otrā, trešā un ceturtā vietnieka ievēlēšana

4. Eiropas Savienības 2020. finanšu gada vispārējais budžets — visas iedaļas

REGI/9/00551

 2019/2028(BUD) 

 

Atbildīgā komiteja:

 

BUDG

 

 

 

         Viedokļu apmaiņa

* * *

Aiz slēgtām durvīm

5. Koordinatoru sanāksme

* * *

2019. gada 23. jūlijā plkst. 15.00–18.30

6. Viedokļu apmaiņa ar ekonomikas ministri un amatā esošo Padomes priekšsēdētāju Katri Kulmuni par Somijas prezidentūras Padomē prioritātēm

7. Koordinatoru lēmumu apstiprināšana

8. Dažādi jautājumi

9. Nākamās sanāksmes

         2019. gada 3. septembrī plkst. 9.00–12.30 un plkst. 15.00–18.30 (Briselē)

Pēdējā atjaunošana: 2019. gada 18. jūlijsJuridisks paziņojums