PDF 172kWORD 262k

 

Utskottet för regional utveckling

 

REGI(2019)0723_1

FÖRSLAG TILL FÖREDRAGNINGSLISTA

Sammanträde

Tisdagen den 23 juli 2019 kl. 10.00–12.30 och kl. 15.00–18.30

Bryssel

Lokal: József Antall (4Q1)

1. Godkännande av föredragningslistan

2. Meddelanden från ordföranden

3. Val av andre, tredje och fjärde vice ordförande

4. Europeiska unionens allmänna budget för budgetåret 2020 – alla avsnitt

REGI/9/00551

 2019/2028(BUD) 

 

Ansvarigt utskott:

 

BUDG

 

 

 

         Diskussion

* * *

Inom stängda dörrar

5. Samordnarnas sammanträde

* * *

23 juli 2019 kl. 15.00–18.30

6. Diskussion med Katrin Kulmuni, näringsmiminister och ordförande i rådet, om prioriteringarna för Finlands EU-ordförandeskap.

7. Godkännande av samordnarnas beslut

8. Övriga frågor

9. Kommande sammanträden

         3 september 2019 kl. 9.00–12.30 och kl. 15.00–18.30 (Bryssel)

Senaste uppdatering: 18 juli 2019Rättsligt meddelande