PDF 161kWORD 271k

 

Regionaalarengukomisjon

 

REGI(2019)0903_1

PÄEVAKORRA PROJEKT

Koosolek

Teisipäev, 3. september 2019 kell 10.00–12.30 ja 15.00–18.30

Brüssel

Ruum: József Antall (6Q2)

1. Päevakorra kinnitamine

2. Koosolekute protokollide kinnitamine

         10. juuli 2019 PV – PE639.754v01-00

         23. juuli 2019 PV – PE639.876v01-00

3. Juhataja teadaanded

4. Euroopa Liidu 2020. aasta üldeelarve – kõik jaod

REGI/9/00551

 2019/2028(BUD) 

 

Esimees:

 

Younous Omarjee (GUE/NGL)

PA – PE639.988v01-00

Vastutav:

 

BUDG –

(PPE) Monika Hohlmeier (PPE)
Eider Gardiazabal Rubial (S&D)

 

 

         Arvamuse projekti läbivaatamine

5. Komisjoni delegeeritud määrus, millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 1059/2003 (millega kehtestatakse ühine statistiliste territoriaalüksuste liigitus (NUTS)) lisasid

REGI/9/01112

 2019/2784(DEA) C(2019)05841

 

Vastutav:

 

REGI

 

 

 

         Komisjoni ettekanne

* * *

3. september 2019 kell 11.00

Kinnine koosolek

6. Koordinaatorite koosolek

* * *

3. september 2019 kell 15.00–18.30

7. Sissejuhatus poliitikaosakond B töövaldkonda ning uuringu „Ühtekuuluvuspoliitika tegevuskava 2019–2024: regionaalkomisjoni põhiküsimused” tutvustus

8. Arvamuste vahetus Euroopa Komisjoni regionaal- ja linnapoliitika peadirektoraadi peadirektori Marc Lemaître'iga

9. Koordinaatorite otsuste heakskiitmine

10. Muud küsimused

11. Järgmised koosolekud

         2. oktoober 2019 kell 9.00–12.30 ja 14.30–18.30 (Brüssel)

         3. oktoober 2019 kell 9.00–12.30 (Brüssel)

Viimane päevakajastamine: 30. august 2019Õigusalane teave