PDF 162kWORD 271k

 

Aluekehitysvaliokunta

 

REGI(2019)0903_1

ESITYSLISTALUONNOS

Kokous

Tiistai 3. syyskuuta 2019 klo 10.00–12.30 ja 15.00–18.30

Bryssel

Kokoushuone: József Antall (6Q2)

1. Esityslistan hyväksyminen

2. Kokouspöytäkirjojen hyväksyminen

         10. heinäkuuta 2019 PV – PE639.754v01-00

         23. heinäkuuta 2019 PV – PE639.876v01-00

3. Puheenjohtajan ilmoitukset

4. Euroopan unionin yleinen talousarvio varainhoitovuodeksi 2020 – kaikki pääluokat

REGI/9/00551

 2019/2028(BUD) 

 

Puheenjohtaja:

 

Younous Omarjee (GUE/NGL)

PA – PE639.988v01-00

Vastaava:

 

BUDG –

(PPE) Monika Hohlmeier (PPE)
Eider Gardiazabal Rubial (S&D)

 

 

         Lausuntoluonnoksen käsittely

5. Komission delegoitu asetus yhteisestä tilastollisten alueyksiköiden nimikkeistöstä (NUTS) annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1059/2003 liitteiden muuttamisesta

REGI/9/01112

 2019/2784(DEA) C(2019)05841

 

Vastaava:

 

REGI

 

 

 

         Komission puheenvuoro

* * *

3. syyskuuta 2019 klo 11.00

Suljetuin ovin

6. Koordinaattoreiden kokous

* * *

3. syyskuuta 2019 klo 15.00–18.30

7. Politiikkayksikkö B:n työn esittely ja selonteko tutkimuksesta "Koheesiopolitiikan agenda vuosina 2019–2024: REGI-valiokunnan kannalta keskeiset kysymykset"

8. Keskustelu Euroopan komission alue- ja kaupunkipolitiikan pääosaston pääjohtajan Marc Lemaîtren kanssa

9. Koordinaattoreiden päätösten hyväksyminen

10. Muut asiat

11. Seuraavat kokoukset

         2. lokakuuta 2019 klo 9.00–12.30 ja 14.30–18.30 (Bryssel)

         3. lokakuuta 2019 klo 9.00–12.30 (Bryssel)

Päivitetty viimeksi: 29. elokuuta 2019Oikeudellinen huomautus