PDF 169kWORD 271k

 

Kumitat għall-Iżvilupp Reġjonali

 

REGI(2019)0903_1

ABBOZZ TA' AĠENDA

Laqgħa

It-Tlieta 3 ta' Settembru 2019, 10.00 – 12.30 u 15.00 – 18.30

Brussell

Sala: József Antall (6Q2)

1. Adozzjoni tal-aġenda

2. Approvazzjoni tal-minuti tal-laqgħat

         l-10 ta' Lulju 2019 PV – PE639.754v01-00

         it-23 ta' Lulju 2019 PV – PE639.876v01-00

3. Avviżi tal-president

4. Baġit ġenerali tal-Unjoni Ewropea għas-sena finanzjarja 2020 - it-taqsimiet kollha

REGI/9/00551

 2019/2028(BUD) 

 

President:

 

Younous Omarjee (GUE/NGL)

PA – PE639.988v01-00

Responsabbli:

 

BUDG –

(PPE) Monika Hohlmeier (PPE)
Eider Gardiazabal Rubial (S&D)

 

 

         Eżami tal-abbozz ta' opinjoni

5. Regolament Delegat tal-Kummissjoni dwar l-emendar tal-annessi tar-Regolament (KE) Nru 1059/2003 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar l-istabbiliment ta' klassifikazzjoni komuni ta' unitajiet territorjali għall-istatistika (NUTS)

REGI/9/01112

 2019/2784(DEA) C(2019)05841

 

Responsabbli:

 

REGI

 

 

 

         Preżentazzjoni tal-Kummissjoni

* * *

It-3 ta' Settembru 2019, 11.00

Bil-magħluq

6. Laqgħa tal-koordinaturi

* * *

It-3 ta' Settembru 2019, 15.00 – 18.30

7. Introduzzjoni għax-xogħol tad-Dipartiment Tematiku B u preżentazzjoni tal-istudju "The agenda for cohesion policy in 2019-2024: Key issues for the REGI committee" (L-aġenda għall-politika ta' koeżjoni fl-2019-2024: Kwistjonijiet ewlenin għall-kumitat REGI)

8. Skambju ta' fehmiet ma' Marc Lemaître, Direttur Ġenerali għall-Politika Reġjonali u Urbana (REGIO), Kummissjoni Ewropea

9. Approvazzjoni tad-deċiżjonijiet tal-koordinaturi

10. Kwistjonijiet varji

11. Laqgħat li jmiss

         it-2 ta' Ottubru 2019, 9.00 – 12.30 u 14.30 – 18.30 (Brussell)

         it-3 ta' Ottubru 2019, 9.00 – 12.30 (Brussell)

Aġġornata l-aħħar: 29 ta' Awwissu 2019Avviż legali