PDF 164kWORD 992k

 

Comisia pentru dezvoltare regională

 

REGI(2019)0903_1

PROIECT DE ORDINE DE ZI

Reuniune

Marți, 3 septembrie 2019, 10.00 - 12.30 și 15.00 - 18.30

Bruxelles

Sala: József Antall (6Q2)

1. Adoptarea ordinii de zi

2. Aprobarea proceselor-verbale ale reuniunilor din

         10 iulie 2019 PV – PE639.754v01-00

         23 iulie 2019 PV – PE639.876v01-00

3. Comunicări ale președinției

4. Bugetul general al Uniunii Europene pentru exercițiul financiar 2020 - toate secțiunile

REGI/9/00551

 2019/2028(BUD) 

Președinte:

 

Younous Omarjee (GUE/NGL)

PA – PE639.988v01-00

Comisie competentă:

 

BUDG –

(PPE) Monika Hohlmeier (PPE)
Eider Gardiazabal Rubial (S&D)

 

         Examinarea proiectului de aviz

5. Regulamentul delegat al Comisiei de modificare a anexelor la Regulamentul (CE) nr. 1059/2003 al Parlamentului European și al Consiliului privind instituirea unui nomenclator comun al unităților teritoriale de statistică (NUTS)

REGI/9/01112

 2019/2784(DEA) C(2019)05841

Comisie competentă:

 

REGI

 

 

         Expunerea Comisiei

* * *

3 septembrie 2019, 11.00

Cu ușile închise

6. Reuniune a coordonatorilor

* * *

3 septembrie 2019, 15.00 - 18.30

7. Introducere privind activitățile Departamentului tematic B și prezentarea unui studiu intitulat „The agenda for cohesion policy in 2019-2024: Key issues for the REGI committee”

8. Schimb de opinii cu Marc Lemaître, director general pentru politică regională și urbană (REGIO), Comisia Europeană

9. Aprobarea deciziilor coordonatorilor

10. Chestiuni diverse

11. Reuniuni următoare

         2 octombrie 2019, 9.00 - 12.30 și 14.30 - 18.30 (Bruxelles)

         3 octombrie 2019, 9.00 - 12.30 (Bruxelles)

Ultima actualizare: 30 august 2019Notă juridică