PDF 163kWORD 988k

 

Odbor za regionalni razvoj

 

REGI(2019)0903_1

OSNUTEK DNEVNEGA REDA

Seja

v torek, 3. septembra 2019, od 10.00 do 12.30 in od 15.00 do 18.30

Bruselj

Sejna soba: József Antall (6Q2)

1. Sprejetje dnevnega reda

2. Sprejetje zapisnikov s sej:

         10. julija 2019 PV – PE639.754v01-00

         23. julija 2019 PV – PE639.876v01-00

3. Sporočila predsednika

4. Splošni proračun Evropske unije za proračunsko leto 2020 – vsi oddelki

REGI/9/00551

 2019/2028(BUD) 

 

Predsednik:

 

Younous Omarjee (GUE/NGL)

PA – PE639.988v01-00

Pristojni odbor:

 

BUDG –

Monika Hohlmeier (PPE)
Eider Gardiazabal Rubial (S&D)

 

         Obravnava osnutka mnenja

5. Delegirana uredba Komisije o spremembi prilog k Uredbi (ES) št. 1059/2003 Evropskega parlamenta in Sveta o oblikovanju skupne klasifikacije statističnih teritorialnih enot (NUTS)

REGI/9/01112

 2019/2784(DEA) C(2019)05841

 

Pristojni odbor:

 

REGI

 

 

         Predstavitev Komisije

* * *

3. september 2019 od 11.00

Brez navzočnosti javnosti

6. Sestanek koordinatorjev

* * *

3. september 2019 od 15.00 do 18.30

7. Uvod v delo tematskega sektorja B in predstavitev študije „Agenda za kohezijsko politiko v letih 2019–2024: ključna vprašanja za odbor REGI“

8. Izmenjava mnenj z generalnim direktorjem GD Evropske komisije za regionalno in mestno politiko Marcom Lemaîtrom

9. Sprejetje sklepov koordinatorjev

10. Razno

11. Naslednja seja

         2. oktober 2019 od 9.00 do 12.30 in od 14.30 do 18.30 (Bruselj)

         3. oktober 2019 od 9.00 do 12.30 (Bruselj)

Zadnja posodobitev: 30. avgust 2019Pravno obvestilo