PDF 174kWORD 309k

 

Odbor za regionalni razvoj

 

REGI(2019)1002_1

PRIJEDLOG DNEVNOG REDA

Sjednica

srijeda 2. listopada 2019., 15:00 – 18:00

Bruxelles

Dvorana: Paul-Henri Spaak (3C050)

1. Usvajanje dnevnog reda

2. Odobrenje zapisnika sa sjednica od:

         3. rujna 2019. PV – PE641.079v01-00

3. Priopćenja predsjedatelja

*** Glasovanje ***

4. Opći proračun Europske unije za financijsku godinu 2020. - svi dijelovi

REGI/9/00551

 2019/2028(BUD) 11734/2019 – C9-0119/2019

 

Predsjednik:

 

Younous Omarjee (GUE/NGL)

PA – PE639.988v01-00
AM – PE641.111v01-00
AB – PE640.650v01-00

Nadležni odbor:

 

BUDG –

(PPE) Monika Hohlmeier (PPE)
Eider Gardiazabal Rubial (S&D)

DT – PE639.763v02-00

 

         Usvajanje nacrta mišljenja

         Rok za podnošenje amandmana: 9. rujna 2019., 17:00

5. Zajedničke odredbe o Europskom fondu za regionalni razvoj, Europskom socijalnom fondu plus, Kohezijskom fondu i Europskom fondu za pomorstvo i ribarstvo i financijska pravila za njih i za Fond za azil i migracije, Fond za unutarnju sigurnost i Instrument za upravljanje granicama i vize

REGI/9/01370

***I 2018/0196(COD) COM(2018)0375 – C8-0230/2018

 

Suizvjestitelji:

 

Andrey Novakov (PPE)
Constanze Krehl (S&D)

 

Nadležni odbor:

 

REGI

 

 

 

         Glasovanje o odluci o pokretanju međuinstitucijskih pregovora

6. Europski fond za regionalni razvoj i Kohezijski fond

REGI/9/01376

***I 2018/0197(COD) COM(2018)0372 – C8-0227/2018

 

Izvjestitelj:

 

Andrea Cozzolino (S&D)

 

Nadležni odbor:

 

REGI

 

 

 

         Glasovanje o odluci o pokretanju međuinstitucijskih pregovora

7. Posebne odredbe za cilj „Europska teritorijalna suradnja” (Interreg) uz potporu iz Europskog fonda za regionalni razvoj i instrumenata za financiranje vanjskog djelovanja

REGI/9/01377

***I 2018/0199(COD) COM(2018)0374 – C8-0229/2018

 

Izvjestitelj:

 

Pascal Arimont (PPE)

 

Nadležni odbor:

 

REGI

 

 

 

         Glasovanje o odluci o pokretanju međuinstitucijskih pregovora

8. Mehanizam za uklanjanje pravnih i administrativnih prepreka u prekograničnom kontekstu

REGI/9/01378

***I 2018/0198(COD) COM(2018)0373 – C8-0228/2018

 

Izvjestitelj:

 

Cristian Ghinea (Renew)

 

Nadležni odbor:

 

REGI

 

 

 

         Glasovanje o odluci o pokretanju međuinstitucijskih pregovora

9. Prilagodba godišnjeg pretfinanciranja za razdoblje 2021. – 2023.

REGI/9/01379

***I 2018/0322(COD) COM(2018)0614 – C8-0396/2018

 

Izvjestiteljica:

 

Andżelika Anna Możdżanowska (ECR)

 

Nadležni odbor:

 

REGI

 

 

 

         Glasovanje o odluci o pokretanju međuinstitucijskih pregovora

*** Kraj glasovanja ***

10. Financijska pomoć državama članicama za nošenje s velikim financijskim opterećenjem koje je posljedica povlačenja Ujedinjene Kraljevine iz Unije bez sporazuma

REGI/9/01212

***I 2019/0183(COD) COM(2019)0399 – C9-0111/2019

 

Nadležni odbor:

 

REGI

 

 

Mišljenja:

 

BUDG

 

 

 

         Odluka o primjeni pojednostavljenog postupka bez izmjena (članak 52. stavak 1.)

11. Delegirana uredba Komisije o dopuni Uredbe (EU) br. 1303/2013 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu financiranja primjenom fiksnih stopa

REGI/9/01163

 2019/2796(DEA) C(2019)06203

 

Nadležni odbor:

 

REGI*

 

 

Mišljenja:

 

EMPL*

 

 

 

         Izlaganje Komisije

12. Razno

13. Sljedeće sjednice

         4. studenoga 2019., 15:00 – 18:30 (Bruxelles)

         5. studenoga 2019., 9:00 – 12:30 (Bruxelles)

(Saslušanje kandidata za povjerenika za koheziju i reforme: 2. listopada 2019., 18:30 – 21:30 - dvorana: JAN 2Q2 (Bruxelles))

Posljednje ažuriranje: 27. rujna 2019.Pravna napomena