PDF 171kWORD 1052k

 

Odbor za regionalni razvoj

 

REGI(2019)1002_1

OSNUTEK DNEVNEGA REDA

Seja

v sredo, 2. oktobra 2019, od 15.00 do 18.00

Bruselj

Sejna soba: Paul-Henri Spaak (3C050)

1. Sprejetje dnevnega reda

2. Sprejetje zapisnika s seje:

         3. septembra 2019 PV – PE641.079v01-00

3. Sporočila predsednika

*** Glasovanje ***

4. Splošni proračun Evropske unije za proračunsko leto 2020 - vsi oddelki

REGI/9/00551

 2019/2028(BUD) 11734/2019 – C9-0119/2019

 

Predsednik:

 

Younous Omarjee (GUE/NGL)

PA – PE639.988v01-00
AM – PE641.111v01-00
AB – PE640.650v01-00

Pristojni odbor:

 

BUDG –

(PPE) Monika Hohlmeier (PPE)
Eider Gardiazabal Rubial (S&D)

DT – PE639.763v02-00

 

         Sprejetje osnutka mnenja

         Rok za vložitev predlogov sprememb: 9. september 2019 ob 17.00

5. Skupne določbe o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu plus, Kohezijskem skladu in Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo in o finančnih pravilih zanje ter za Sklad za azil in migracije, Sklad za notranjo varnost in Instrument za upravljanje meja in vizume

REGI/9/01370

***I 2018/0196(COD) COM(2018)0375 – C8-0230/2018

 

Soporočevalca:

 

Andrej Novakov (Andrey Novakov) (PPE)
Constanze Krehl (S&D)

 

Pristojni odbor:

 

REGI

 

 

 

         Glasovanje o odločitvi o začetku medinstitucionalnih pogajanj

6. Evropski sklad za regionalni razvoj in Kohezijski sklad 

REGI/9/01376

***I 2018/0197(COD) COM(2018)0372 – C8-0227/2018

 

Poročevalec:

 

Andrea Cozzolino (S&D)

 

Pristojni odbor:

 

REGI

 

 

 

         Glasovanje o odločitvi o začetku medinstitucionalnih pogajanj

7. Posebne določbe za cilj evropsko teritorialno sodelovanje (Interreg), ki ga podpirajo Evropski sklad za regionalni razvoj in zunanji instrumenti financiranja

REGI/9/01377

***I 2018/0199(COD) COM(2018)0374 – C8-0229/2018

 

Poročevalec:

 

Pascal Arimont (PPE)

 

Pristojni odbor:

 

REGI

 

 

 

         Glasovanje o odločitvi o začetku medinstitucionalnih pogajanj

8. Mehanizem za reševanje pravnih in upravnih ovir v čezmejnem okviru

REGI/9/01378

***I 2018/0198(COD) COM(2018)0373 – C8-0228/2018

 

Poročevalec:

 

Cristian Ghinea (Renew)

 

Pristojni odbor:

 

REGI

 

 

 

         Glasovanje o odločitvi o začetku medinstitucionalnih pogajanj

9. Prilagoditev letnih predplačil za obdobje 2021–2023

REGI/9/01379

***I 2018/0322(COD) COM(2018)0614 – C8-0396/2018

 

Poročevalka:

 

Andżelika Anna Możdżanowska (ECR)

 

Pristojni odbor:

 

REGI

 

 

 

         Glasovanje o odločitvi o začetku medinstitucionalnih pogajanj

*** Konec glasovanja ***

10. Finančna pomoč državam članicam za kritje velikega finančnega bremena zaradi izstopa Združenega kraljestva brez dogovora

REGI/9/01212

***I 2019/0183(COD) COM(2019)0399 – C9-0111/2019

 

Pristojni odbor:

 

REGI

 

 

Mnenje:

 

BUDG

 

 

 

         Sklep o uporabi poenostavljenega postopka brez sprememb (člen 52(1))

11. Delegirana uredba Komisije o dopolnitvi Uredbe (EU) št. 1303/2013 Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi z določitvijo pavšalnega financiranja

REGI/9/01163

 2019/2796(DEA) C(2019)06203

 

Pristojni odbor:

 

REGI*

 

 

Mnenje:

 

EMPL*

 

 

 

         Predstavitev Komisije

12. Razno

13. Naslednja seja

         4. november 2019, od 15.00 do 18.30 (Bruselj)

         5. november 2019, od 9.00 do 12.30 (Bruselj)

(Predstavitev kandidatke za komisarko za kohezijo in reforme: 2. oktober 2019 od 18.30 do 21.30 v sejni sobi JAN 2Q2 (Bruselj))

Zadnja posodobitev: 27. september 2019Pravno obvestilo