PDF 178kWORD 269k

 

Комисия по регионално развитие

 

REGI(2019)1021_1

ПРОЕКТ НА ДНЕВЕН РЕД

Извънредно заседание

Понеделник, 21 октомври 2019 г., 19.00–20.00 ч.

Страсбург, Зала: „Уинстън Чърчил“ (200)

 

1. Приемане на дневния ред

2. Съобщения на председателя

*** Време за гласуване ***

3. Финансова помощ за държавите членки с цел покриване на сериозната финансова тежест, която ще понесат вследствие на оттеглянето на Обединеното кралство от Съюза без споразумение

REGI/9/01212

***I 2019/0183(COD) COM(2019)0399 – C9-0111/2019

 

Докладчик:

 

Юнус Омаржи (GUE/NGL)

AM – PE641.404v01-00

Водеща:

 

REGI

 

 

Подпомагащи:

 

BUDG –

Йоан Ван Овертвелд (ECR)

AL – PE641.292v01-00

 

         Разглеждане и приемане на проекта на доклад

         Краен срок за внасяне на измененията: 7 октомври 2019 г., 18.00 ч.

*** Край на гласуването ***

4. Разни въпроси

5. Следващи заседания

         4 ноември 2019 г., 15.00–18.30 ч. (Брюксел)

         5 ноември 2019 г., 9.00–12.30 ч. (Брюксел)

Последно осъвременяване: 17 октомври 2019 г.Правна информация