PDF 181kWORD 266k

 

Výbor pro regionální rozvoj

 

REGI(2019)1021_1

NÁVRH POŘADU JEDNÁNÍ

Mimořádná schůze

Pondělí 21. října 2019, 19:00–20:00

Štrasburk, Místnost: Winston Churchill (200)

 

1. Přijetí pořadu jednání

2. Sdělení předsedy

*** Hlasování ***

3. Finanční pomoc členským státům na pokrytí závažné finanční zátěže, která jim byla způsobena v návaznosti na vystoupení Spojeného království z Unie bez dohody

REGI/9/01212

***I 2019/0183(COD) COM(2019)0399 – C9-0111/2019

 

Zpravodaj:

 

Younous Omarjee (GUE/NGL)

AM – PE641.404v01-00

Příslušný výbor:

 

REGI

 

 

Stanoviska:

 

BUDG –

Johan Van Overtveldt (ECR)

AL – PE641.292v01-00

 

         projednání a přijetí návrhu zprávy

         lhůta pro předložení pozměňovacích návrhů: 7. října 2019, 18:00

*** Konec hlasování ***

4. Různé

5. Příští schůze

         4. listopadu 2019, 15:00–18:30 (Brusel)

         5. listopadu 2019, 9:00–12:30 (Brusel)

Poslední aktualizace: 17. října 2019Právní upozornění