PDF 174kWORD 265k

 

Regionaludviklingsudvalget

 

REGI(2019)1021_1

FORSLAG TIL DAGSORDEN

Ekstraordinært møde

Mandag den 21. oktober 2019 kl. 19.00-20.00

Strasbourg, Mødelokale: Winston Churchill (200)

 

1. Vedtagelse af dagsorden

2. Meddelelser fra formanden

*** Afstemning ***

3. Finansiel bistand til medlemsstaterne til at afhjælpe en alvorlig økonomisk byrde, som de påføres som følge af Det Forenede Kongeriges udtræden af Unionen uden en aftale

REGI/9/01212

***I 2019/0183(COD) COM(2019)0399 – C9-0111/2019

 

Ordfører:

 

Younous Omarjee (GUE/NGL)

AM – PE641.404v01-00

Kor.udv.:

 

REGI

 

 

Udtalelser:

 

BUDG –

Johan Van Overtveldt (ECR)

AL – PE641.292v01-00

 

         Behandling og vedtagelse af udkast til betænkning

         Frist for ændringsforslag: den 7. oktober 2019 kl. 18.00

*** Afstemning afsluttet ***

4. Diverse sager

5. Næste møder

         den 4. november 2019 kl. 15.00-18.30 (Bruxelles)

         den 5. november 2019 kl. 9.00-12.30 (Bruxelles)

Seneste opdatering: 17. oktober 2019Juridisk meddelelse