PDF 170kWORD 976k

 

Regionaalarengukomisjon

 

REGI(2019)1021_1

PÄEVAKORRA PROJEKT

Erakorraline koosolek

Esmaspäev, 21. oktoober 2019 kell 19.00–20.00

Strasbourg, ruum: Winston Churchill (200)

 

1. Päevakorra kinnitamine

2. Juhataja teadaanded

*** Hääletus ***

3. Liikmesriikidele antav finantsabi, et katta neile pärast Ühendkuningriigi ilma lepinguta liidust väljaastumist langevad rasked finantskohustused

REGI/9/01212

***I 2019/0183(COD) COM(2019)0399 – C9-0111/2019

 

Raportöör:

 

Younous Omarjee (GUE/NGL)

AM – PE641.404v01-00

Vastutav:

 

REGI

 

 

Arvamused:

 

BUDG –

Johan Van Overtveldt (ECR)

AL – PE641.292v01-00

 

         Raporti projekti läbivaatamine ja vastuvõtmine

         Muudatusettepanekute esitamise tähtaeg: 7. oktoober 2019 kell 18.00

*** Hääletuse lõpp ***

4. Muud küsimused

5. Järgmised koosolekud

         4. november 2019 kell 15.00–18.30 (Brüssel)

         5. november 2019 kell 9.00–12.30 (Brüssel)

Viimane päevakajastamine: 17. oktoober 2019Õigusalane teave