PDF 169kWORD 975k

 

Odbor za regionalni razvoj

 

REGI(2019)1021_1

PRIJEDLOG DNEVNOG REDA

Izvanredna sjednica

ponedjeljak 21. listopada 2019., 19:00 – 20:00

Strasbourg, Dvorana: Winston Churchill (200)

1. Usvajanje dnevnog reda

2. Priopćenja predsjedatelja

*** Glasovanje ***

3. Financijska pomoć državama članicama za nošenje s velikim financijskim opterećenjem koje je posljedica povlačenja Ujedinjene Kraljevine iz Unije bez sporazuma

REGI/9/01212

***I 2019/0183(COD) COM(2019)0399 – C9-0111/2019

 

Izvjestitelj:

 

Younous Omarjee (GUE/NGL)

AM – PE641.404v01-00

Nadležni odbor:

 

REGI

 

 

Mišljenja:

 

BUDG –

Johan Van Overtveldt (ECR)

AL – PE641.292v01-00

         Razmatranje i usvajanje nacrta izvješća

         Rok za podnošenje amandmana: 7. listopada 2019., 18:00

*** Kraj glasovanja ***

4. Razno

5. Sljedeće sjednice

         4. studenoga 2019., 15:00 – 18:30 (Bruxelles)

         5. studenoga 2019., 9:00 – 12:30 (Bruxelles)

Posljednje ažuriranje: 17. listopada 2019.Pravna napomena