PDF 179kWORD 266k

 

Regioninės plėtros komitetas

 

REGI(2019)1021_1

DARBOTVARKĖS PROJEKTAS

Neeilinis posėdis

2019 m. spalio 21 d., pirmadienis, 19.00–20.00 val.

Strasbūras, Salė: Winston Churchill (200)

 

1. Darbotvarkės tvirtinimas

2. Pirmininko pranešimai

*** Balsavimas ***

3. Finansinė parama valstybėms narėms siekiant sumažinti didelę finansinę naštą, joms tenkančią Jungtinei Karalystei išstojus iš Sąjungos be susitarimo

REGI/9/01212

***I 2019/0183(COD) COM(2019)0399 – C9-0111/2019

 

Pranešėjas:

 

Younous Omarjee (GUE/NGL)

AM – PE641.404v01-00

Atsakingas komitetas:

 

REGI

 

 

Nuomonę teikiantys komitetai:

 

BUDG –

Johan Van Overtveldt (ECR)

AL – PE641.292v01-00

 

         Pranešimo projekto svarstymas ir tvirtinimas

         Pakeitimų pateikimo terminas: 2019 m. spalio 7 d. 18.00 val.

*** Balsavimo pabaiga ***

4. Kiti klausimai

5. Kiti posėdžiai

         2019 m. lapkričio 4 d. 15.00–18.30 val. (Briuselis)

         2019 m. lapkričio 5 d. 9.00–12.30 val. (Briuselis)

Atnaujinta: 2019 m. spalio 17 d.Teisinis pranešimas