PDF 179kWORD 266k

 

Reģionālās attīstības komiteja

 

REGI(2019)1021_1

DARBA KĀRTĪBAS PROJEKTS

Ārkārtas sanāksme

Pirmdien, 2019. gada 21. oktobrī, plkst. 19.00–20.00

Strasbūra, Telpa: Winston Churchill (200)

 

1. Darba kārtības pieņemšana

2. Sanāksmes vadītāja(-as) paziņojumi

*** Balsošanas laiks ***

3. Priekšlikums, lai dalībvalstīm sniegtu finansiālu palīdzību, kas atvieglotu nopietnu finansiālo slogu, kuru tām rada Apvienotās Karalistes bezlīguma izstāšanās no Savienības

REGI/9/01212

***I 2019/0183(COD) COM(2019)0399 – C9-0111/2019

 

Referents:

 

Younous Omarjee (GUE/NGL)

AM – PE641.404v01-00

Atbildīgā komiteja:

 

REGI

 

 

Atzinumi:

 

BUDG –

Johan Van Overtveldt (ECR)

AL – PE641.292v01-00

 

         Ziņojuma projekta izskatīšana un pieņemšana

         Grozījumu iesniegšanas termiņš: 2019. gada 7. oktobrī plkst. 18.00

*** Balsošanas beigas ***

4. Dažādi jautājumi

5. Nākamās sanāksmes

         2019. gada 4. novembrī plkst. 15.00–18.30 (Briselē)

         2019. gada 5. novembrī plkst. 9.00–12.30 (Briselē)

Pēdējā atjaunošana: 2019. gada 17. oktobrisJuridisks paziņojums