PDF 172kWORD 265k

 

Commissie regionale ontwikkeling

 

REGI(2019)1021_1

ONTWERPAGENDA

Buitengewone vergadering

Maandag 21 oktober 2019, 19.00 - 20.00 uur

Straatsburg, Zaal: Winston Churchill (200)

 

1. Aanneming van de agenda

2. Mededelingen van de voorzitter

*** Stemming ***

3. Financiële steun aan lidstaten om de ernstige financiële lasten te dragen als gevolg van een terugtrekking van het Verenigd Koninkrijk uit de Unie zonder akkoord

REGI/9/01212

***I 2019/0183(COD) COM(2019)0399 – C9-0111/2019

 

Rapporteur:

 

Younous Omarjee (GUE/NGL)

AM – PE641.404v01-00

Bevoegd:

 

REGI

 

 

Adviezen:

 

BUDG –

Johan Van Overtveldt (ECR)

AL – PE641.292v01-00

 

         Behandeling en goedkeuring ontwerpverslag

         Termijn voor de indiening van amendementen: 7 oktober 2019, 18.00 uur

*** Einde stemming ***

4. Rondvraag

5. Volgende vergaderingen

         4 november 2019, 15.00 - 18.30 uur (Brussel)

         5 november 2019, 9.00 - 12.30 uur (Brussel)

Laatst bijgewerkt op: 16 oktober 2019Juridische mededeling