PDF 184kWORD 266k

 

Komisja Rozwoju Regionalnego

 

REGI(2019)1021_1

PROJEKT PORZĄDKU DZIENNEGO

Posiedzenie nadzwyczajne

Poniedziałek 21 października 2019 r., w godz. 19.00 – 20.00

Strasburg, Sala: Winston Churchill (200)

 

1. Przyjęcie porządku dziennego

2. Komunikaty przewodniczącego

*** Głosowanie ***

3. Zapewnienie pomocy finansowej państwom członkowskim na pokrycie kosztów poważnego obciążenia finansowego powstałego wskutek wystąpienia Zjednoczonego Królestwa z Unii bez zawarcia umowy

REGI/9/01212

***I 2019/0183(COD) COM(2019)0399 – C9-0111/2019

 

Sprawozdawca:

 

Younous Omarjee (GUE/NGL)

AM – PE641.404v01-00

Przedm. właśc.:

 

REGI

 

 

Opiniodawcza:

 

BUDG –

Johan Van Overtveldt (ECR)

AL – PE641.292v01-00

 

         Rozpatrzenie i przyjęcie projektu sprawozdania

         Termin składania poprawek: 7 października 2019 r., godz. 18.00

*** Koniec głosowania ***

4. Sprawy różne

5. Następne posiedzenia

         4 listopada 2019 r., w godz. 15.00 – 18.30 (Bruksela)

         5 listopada 2019 r., w godz. 9.00 – 12.30 (Bruksela)

Ostatnia aktualizacja: 17 października 2019Informacja prawna