PDF 176kWORD 979k

 

Comisia pentru dezvoltare regională

 

REGI(2019)1021_1

PROIECT DE ORDINE DE ZI

Reuniune extraordinară

Luni, 21 octombrie 2019, 19.00 - 20.00

Strasbourg, Sala: Winston Churchill (200)

 

1. Adoptarea ordinii de zi

2. Comunicări ale președinției

*** Votare ***

3. Asistență financiară oferită statelor membre în scopul acoperirii sarcinii financiare considerabile suportate de acestea ca urmare a unei retrageri a Regatului Unit din Uniune fără un acord

REGI/9/01212

***I 2019/0183(COD) COM(2019)0399 – C9-0111/2019

 

Raportor:

 

Younous Omarjee (GUE/NGL)

AM – PE641.404v01-00

Comisie competentă:

 

REGI

 

 

Avize:

 

BUDG –

Johan Van Overtveldt (ECR)

AL – PE641.292v01-00

 

         Examinarea și adoptarea proiectului de raport

         Termen de depunere a amendamentelor: 7 octombrie 2019, 18.00

*** Sfârșitul votării ***

4. Chestiuni diverse

5. Reuniuni următoare

         4 noiembrie 2019, 15.00 - 18.30 (Bruxelles)

         5 noiembrie 2019, 9.00 - 12.30 (Bruxelles)

Ultima actualizare: 16 octombrie 2019Notă juridică