PDF 182kWORD 266k

 

Výbor pre regionálny rozvoj

 

REGI(2019)1021_1

NÁVRH PROGRAMU SCHÔDZE

Mimoriadna schôdza

pondelok 21. októbra 2019 od 19.00 do 20.00 h

Štrasburg, Miestnosť: Winston Churchill (200)

 

1. Prijatie programu schôdze

2. Oznámenia predsedníctva

*** Hlasovanie ***

3. Finančná pomoc členským štátom na pokrytie vážnej finančnej záťaže, ktorá im vznikla v dôsledku vystúpenia Spojeného kráľovstva z Únie bez dohody

REGI/9/01212

***I 2019/0183(COD) COM(2019)0399 – C9-0111/2019

 

Spravodajca:

 

Younous Omarjee (GUE/NGL)

AM – PE641.404v01-00

Gestorský výbor:

 

REGI

 

 

Výbory požiadané o stanovisko:

 

BUDG –

Johan Van Overtveldt (ECR)

AL – PE641.292v01-00

 

         preskúmanie a prijatie návrhu správy

         termín na predkladanie pozmeňujúcich návrhov: 7. október 2019, 18.00 h

*** Koniec hlasovania ***

4. Rôzne otázky

5. Nasledujúce schôdze

         4. novembra 2019 od 15.00 do 18.30 h (Brusel)

         5. novembra 2019 od 9.00 do 12.30 h (Brusel)

Posledná úprava: 16. októbra 2019Právne oznámenie