PDF 169kWORD 972k

 

Odbor za regionalni razvoj

 

REGI(2019)1021_1

OSNUTEK DNEVNEGA REDA

Izredna seja

v ponedeljek, 21. oktobra 2019, od 19.00 do 20.00

Strasbourg, Sejna soba: Winston Churchill (200)

 

1. Sprejetje dnevnega reda

2. Sporočila predsednika

*** Glasovanje ***

3. Finančna pomoč državam članicam za kritje velikega finančnega bremena zaradi izstopa Združenega kraljestva brez dogovora

REGI/9/01212

***I 2019/0183(COD) COM(2019)0399 – C9-0111/2019

 

Poročevalec:

 

Younous Omarjee (GUE/NGL)

AM – PE641.404v01-00

Pristojni odbor:

 

REGI

 

 

Mnenje:

 

BUDG –

Johan Van Overtveldt (ECR)

AL – PE641.292v01-00

         Obravnava in sprejetje osnutka poročila

         Rok za vložitev predlogov sprememb: 7. oktober 2019 ob 18.00

*** Konec glasovanja ***

4. Razno

5. Naslednja seja

         4. november 2019 od 15.00 do 18.30 (Bruselj)

         5. november 2019 od 9.00 do 12.30 (Bruselj)

Zadnja posodobitev: 17. oktober 2019Pravno obvestilo