PDF 175kWORD 266k

 

Utskottet för regional utveckling

 

REGI(2019)1021_1

FÖRSLAG TILL FÖREDRAGNINGSLISTA

Extra sammanträde

Måndagen den 21 oktober 2019 kl. 19.00–20.00

Strasbourg, lokal: Winston Churchill (200)

 

1. Godkännande av föredragningslistan

2. Meddelanden från ordföranden

*** Omröstning ***

3. Ekonomiskt bistånd till medlemsstaterna för att minska den allvarliga ekonomiska börda som uppstår till följd av Förenade kungarikets utträde ur unionen utan avtal

REGI/9/01212

***I 2019/0183(COD) COM(2019)0399 – C9-0111/2019

 

Föredragande:

 

Younous Omarjee (GUE/NGL)

AM – PE641.404v01-00

Ansvarigt utskott:

 

REGI

 

 

Rådgivande utskott:

 

BUDG –

Johan Van Overtveldt (ECR)

AL – PE641.292v01-00

 

         Behandling och antagande av förslag till betänkande

         Tidsfrist för ingivande av ändringsförslag: 7 oktober 2019 kl. 18.00

*** Omröstningen avslutas ***

4. Övriga frågor

5. Kommande sammanträden

         4 november 2019 kl. 15.00–18.30 (Bryssel)

         5 november 2019 kl. 9.00–12.30 (Bryssel)

Senaste uppdatering: 17 oktober 2019Rättsligt meddelande