PDF 189kWORD 991k

 

Regioninės plėtros komitetas

 

REGI(2019)1104_1

DARBOTVARKĖS PROJEKTAS

Posėdis

2019 m. lapkričio 4 d., pirmadienis, 15.00–18.30 val.

2019 m. lapkričio 5 d., antradienis, 9.00–12.30 val.

Briuselis

Salė: Paul-Henri Spaak (1A002)

1. Darbotvarkės tvirtinimas

2. Posėdžių protokolų tvirtinimas:

         2019 m. spalio 2 d. PV – PE641.428v01-00

         2019 m. spalio 2 d. PV – PE642.865v01-00

3. Pirmininko pranešimai

4. B teminio skyriaus užsakytas tyrimas REGI komitetui „ES sanglaudos politikos lyčių lygybės aspektas“

REGI/9/01631

         Pristato projekto vadovė Manuela Samek Lodovici (Socialinių tyrimų institutas (it. Istituto per la ricerca sociale), Milanas, Italija

5. Keitimasis nuomonėmis su Eurostato generaline direktore Mariana Kotzeva

2019 m. Eurostato regionų statistikos metraščio pristatymas

* * *

2019 m. lapkričio 4 d. 17.15 val.

Uždaras

6. Koordinatorių posėdis

* * *

2019 m. lapkričio 5 d. 9.00–12.30 val.

7. Keitimasis nuomonėmis su Europos Audito Rūmų nare Iliana Ivanova

8. Keitimasis nuomonėmis su Europos regionų komiteto pirmininku Karlu-Heinzu Lambertzu

9. 2018 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: ES bendrasis biudžetas – Europos Komisija

REGI/9/01040

 2019/2055(DEC) COM(2019)0316[01] – C9-0050/2019

 

Atsakingas komitetas:

 

CONT –

Monika Hohlmeier (PPE)

 

 

         Keitimasis nuomonėmis

10. Koordinatorių sprendimų tvirtinimas

11. Kiti klausimai

12. Kiti posėdžiai

         2019 m. gruodžio 4 d. 14.30–18.30 val.

         2019 m. gruodžio 5 d. 9.00–12.30 val.

Atnaujinta: 2019 m. spalio 28 d.Teisinis pranešimas