PDF 184kWORD 268k

 

Reģionālās attīstības komiteja

 

REGI(2019)1104_1

DARBA KĀRTĪBAS PROJEKTS

Sanāksme

Pirmdien, 2019. gada 4. novembrī, plkst. 15.00–18.30

Otrdien, 2019. gada 5. novembrī, plkst. 9.00–12.30

Briselē

Telpa: Paul-Henri Spaak (1A002)

1. Darba kārtības pieņemšana

2. Protokolu apstiprināšana sanāksmēm, kas notika:

         2019. gada 2. oktobrī PV – PE641.428v01-00

         2019. gada 2. oktobrī PV – PE642.865v01-00

3. Sanāksmes vadītāja(-as) paziņojumi

4. Politikas departamenta B pasūtītais pētījums "Pētniecība REGI komitejas vajadzībām: dzimuma aspekts ES kohēzijas politikā"

REGI/9/01631

         Projekta vadītājas Manuela Samek Lodovici uzstāšanās (Istituto per la Ricerca Sociale, Milāna, Itālija)

5. Viedokļu apmaiņa ar Eurostat ģenerāldirektori Mariana Kotzeva

2019. gada Eurostat reģionālās gadagrāmatas apskats

* * *

2019. gada 4. novembrī plkst. 17.15

Aiz slēgtām durvīm

6. Koordinatoru sanāksme

* * *

2019. gada 5. novembrī plkst. 9.00–12.30

7. Viedokļu apmaiņa ar Eiropas Revīzijas palātas locekli Iliana Ivanova

8. Viedokļu apmaiņa ar Eiropas Reģionu komitejas priekšsēdētāju Karl-Heinz Lambertz

9. ES 2018. finanšu gada vispārējā budžeta izpildes apstiprināšana — Eiropas Komisija

REGI/9/01040

 2019/2055(DEC) COM(2019)0316[01] – C9-0050/2019

 

Atbildīgā komiteja:

 

CONT –

Monika Hohlmeier (PPE)

 

 

         Viedokļu apmaiņa

10. Koordinatoru lēmumu apstiprināšana

11. Dažādi jautājumi

12. Nākamās sanāksmes

         2019. gada 4. decembrī plkst. 14.30–18.30

         2019. gada 5. decembrī plkst. 9.00–12.30

Pēdējā atjaunošana: 2019. gada 23. oktobrisJuridisks paziņojums