PDF 189kWORD 268k

 

Komisja Rozwoju Regionalnego

 

REGI(2019)1104_1

PROJEKT PORZĄDKU DZIENNEGO

Posiedzenie

Poniedziałek 4 listopada 2019 r., w godz. 15.00 – 18.30

Wtorek 5 listopada 2019 r., w godz. 9.00 – 12.30

Bruksela

Sala: Paul-Henri Spaak (1A002)

1. Przyjęcie porządku dziennego

2. Zatwierdzenie protokołów posiedzeń

         2 października 2019 r. PV – PE641.428v01-00

         2 października 2019 r. PV – PE642.865v01-00

3. Komunikaty przewodniczącego

4. Badanie zlecone przez Departament Tematyczny B pt. „Badania dla Komisji Rozwoju Regionalnego – aspekt płci w unijnej polityce spójności”

REGI/9/01631

         Wystąpienie Manueli Samek Lodovici (kierownik projektu), Istituto per la Ricerca Sociale, Mediolan, Włochy

5. Wymiana poglądów z dyrektor generalną Eurostatu Marianą Kotzevą

Prezentacja „Eurostat 2019 Regional Yearbook” [Regionalny rocznik statystyczny Eurostatu, wydanie z 2019 r.]

* * *

4 listopada 2019 r., w godz. 17.15

Przy drzwiach zamkniętych

6. Posiedzenie koordynatorów

* * *

5 listopada 2019 r., w godz. 9.00 – 12.30

7. Wymiana poglądów z członkinią Europejskiego Trybunału Obrachunkowego Ilianą Iwanową 

8. Wymiana poglądów z przewodniczącym Europejskiego Komitetu Regionów Karlem-Heinzem Lambertzem

9. Absolutorium za rok 2018: budżet ogólny UE – Komisja Europejska

REGI/9/01040

 2019/2055(DEC) COM(2019)0316[01] – C9-0050/2019

 

Przedm. właśc.:

 

CONT –

Monika Hohlmeier (PPE)

 

 

         Wymiana poglądów

10. Zatwierdzenie decyzji koordynatorów

11. Sprawy różne

12. Następne posiedzenia

         4 grudnia 2019 r., w godz. 14.30 – 18.30

         5 grudnia 2019 r., w godz. 9.00 – 12.30

Ostatnia aktualizacja: 28 października 2019Informacja prawna