PDF 177kWORD 268k

 

Comisia pentru dezvoltare regională

 

REGI(2019)1104_1

PROIECT DE ORDINE DE ZI

Reuniune

Luni, 4 noiembrie 2019, 15.00 - 18.30

Marți, 5 noiembrie 2019, 9.00 - 12.30

Bruxelles

Sala: Paul-Henri Spaak (1A002)

1. Adoptarea ordinii de zi

2. Aprobarea proceselor-verbale ale reuniunilor din

         2 octombrie 2019 PV – PE641.428v01-00

         2 octombrie 2019 PV – PE642.865v01-00

3. Comunicări ale președinției

4. Studiu comandat de Departamentul tematic B, „Cercetare pentru Comisia REGI - Dimensiunea de gen a politicii de coeziune a UE”

REGI/9/01631

         Prezentare realizată de Manuela Samek Lodovici (manager de proiect), Istituto per la Ricerca Sociale, Milano, Italia

5. Schimb de opinii cu Mariana Koțeva, directoarea generală a Eurostat

Prezentarea Anuarului regional Eurostat 2017

* * *

4 noiembrie 2019, 17.15

Cu ușile închise

6. Reuniune a coordonatorilor

* * *

5 noiembrie 2019, 9.00 - 12.30

7. Schimb de opinii cu Iliana Ivanova, membră a Curții de Conturi Europene

8. Schimb de opinii cu Karl-Heinz Lambertz, președintele Comitetului European al Regiunilor

9. Descărcarea de gestiune 2018: Bugetul general al Uniunii - Comisia Europeană

REGI/9/01040

 2019/2055(DEC) COM(2019)0316[01] – C9-0050/2019

 

Comisie competentă:

 

CONT –

Monika Hohlmeier (PPE)

 

 

         Schimb de opinii

10. Aprobarea deciziilor coordonatorilor

11. Chestiuni diverse

12. Reuniuni următoare

         4 decembrie 2019, 14.30 - 18.30

         5 decembrie 2019, 9.00 - 12.30

Ultima actualizare: 24 octombrie 2019Notă juridică