PDF 181kWORD 268k

 

Výbor pre regionálny rozvoj

 

REGI(2019)1104_1

NÁVRH PROGRAMU SCHÔDZE

Schôdza

pondelok 4. novembra 2019 od 15.00 do 18.30 h

utorok 5. novembra 2019 od 9.00 do 12.30 h

Brusel

Miestnosť: Paul-Henri Spaak (1A002)

1. Prijatie programu schôdze

2. Schválenie zápisníc zo schôdzí

         2. októbra 2019 PV – PE641.428v01-00

         2. októbra 2019 PV – PE642.865v01-00

3. Oznámenia predsedníctva

4. Štúdia zadaná tematickou sekciou B s názvom Výskum pre výbor REGI – rodový rozmer politiky súdržnosti EÚ

REGI/9/01631

         výklad projektovej manažérky Manuely Samekovej Lodoviciovej, Istituto per la Ricerca Sociale, Miláno, Taliansko

5. Výmena názorov s generálnou riaditeľkou Eurostatu Marianou Kotzevovou

Prezentácia regionálnej ročenky Eurostatu za rok 2019

* * *

4. novembra 2019 od 17.15 h

Za zatvorenými dverami

6. Schôdza koordinátorov

* * *

5. novembra 2019 od 9.00 do 12.30 h

7. Výmena názorov s členkou Európskeho dvora audítorov Ilianou Ivanovovou

8. Výmena názorov s predsedom Európskeho výboru regiónov Karlom-Heinzom Lambertzom

9. Absolutórium za rok 2018: všeobecný rozpočet EÚ – Európska komisia

REGI/9/01040

 2019/2055(DEC) COM(2019)0316[01] – C9-0050/2019

 

Gestorský výbor:

 

CONT –

Monika Hohlmeier (PPE)

 

 

         výmena názorov

10. Schválenie rozhodnutí koordinátorov

11. Rôzne otázky

12. Nasledujúce schôdze

         4. decembra 2019 od 14.30 do 18.30 h

         5. decembra 2019 od 9.00 do 12.30 h

Posledná úprava: 24. októbra 2019Právne oznámenie