PDF 171kWORD 1031k

 

Комисия по регионално развитие

 

REGI(2019)1204_1

ПРОЕКТ НА ДНЕВЕН РЕД

Заседание

Сряда, 4 декември 2019 г., 15.00–18.30 ч.

Четвъртък, 5 декември 2019 г., 9.00–12.30 ч.

Брюксел

Зала: „Йожеф Антал“ (4Q1)

1. Приемане на дневния ред

2. Одобрение на протоколите от заседанията:

         21 октомври 2019 г. PV – PE643.049v01-00

         4-5 ноември 2019 г. PV – PE643.081v01-00

3. Съобщения на председателя

4. Проучване, поръчано от Тематичен отдел „Б“: „Проучване за комисията REGI - Политиката на сближаване: Ролята на Европейския парламент след влизането в сила на Договора от Лисабон“

REGI/9/01826

         Представяне от Харис Мартинос и Серафин Пацос-Видал, автори на проучването

5. Встъпителни сесии от Европейската комисия относно регионалната политика

6. Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2018 г.: Общ бюджет на ЕС – Европейска комисия

REGI/9/01040

 2019/2055(DEC) COM(2019)0316[01] – C9-0050/2019

 

Докладчик по становище:

 

Джозиан Кутаяр (S&D)

PA – PE643.053v01-00

Водеща:

 

CONT –

Моника Холмайер (PPE)

 

 

         Разглеждане на проекта на становище

* * *

5 декември 2019 г., 9.00–12.30 ч.

*** Време за гласуване ***

7. Създаване на Програмата за подкрепа на реформите

REGI/9/00333

***I 2018/0213(COD) COM(2018)0391 – C8-0239/2018

 

Докладчик по становище:

 

Кристиан Гиня (Renew)

 

Водещи:

 

BUDG, ECON –

Ейдер Гардиасабал Рубиал (S&D)
Драгош Пъслару (Renew)

 

 

         Приемане
Процедура на гласуване, целяща повторното приемане на становището, прието от комисията REGI на 22 ноември 2018 г.

*** Край на гласуването ***

8. Евроградове

REGI/9/01891

         Размяна на мнения с Матиас Де Клерк, кмет на Гент, член на изпълнителния комитет

9. Мнението на Европейския комитет на регионите относно „Социално-икономическа структурна трансформация на въгледобивните региони в Европа“ (ECON-VI/041)

REGI/9/01945

         Размяна на мнения с Марк Шпайх, докладчик

10. Разни въпроси

11. Следващи заседания

         20 януари 2020 г., 15.00–18.30 ч. (Брюксел)

         21 януари 2020 г., 9.00–12.30 ч. и 15.00–18.30 ч. (Брюксел)

* * *

При закрити врати

12. Заседание на координаторите

Последно осъвременяване: 29 ноември 2019 г.Правна информация