PDF 176kWORD 280k

 

Výbor pro regionální rozvoj

 

REGI(2019)1204_1

NÁVRH POŘADU JEDNÁNÍ

Schůze

Středa 4. prosince 2019, 15:00–18:30

Čtvrtek 5. prosince 2019, 9:00–12:30

Brusel

Místnost: József Antall (4Q1)

1. Přijetí pořadu jednání

2. Schválení zápisů ze schůzí:

         21. října 2019 PV – PE643.049v01-00

         4.–5. listopadu 2019 PV – PE643.081v01-00

3. Sdělení předsedy

4. Studie zadaná tematickou sekcí B s názvem „Výzkum pro výbor REGI – politika soudržnosti: úloha Evropského parlamentu od Lisabonské smlouvy“

REGI/9/01826

         prezentace, kterou přednesou autoři studie Haris Martinos a Serafin Pazos-Vidal

5. Úvodní informace Evropské komise o regionální politice

6. Udělení absolutoria za rok 2018: Souhrnný rozpočet EU – Evropská komise

REGI/9/01040

 2019/2055(DEC) COM(2019)0316[01] – C9-0050/2019

 

Zpravodajka:

 

Josianne Cutajar (S&D)

PA – PE643.053v01-00

Příslušný výbor:

 

CONT –

Monika Hohlmeier (PPE)

 

 

         projednání návrhu stanoviska

* * *

5. prosince 2019, 9:00–12:30

*** Hlasování ***

7. Zavedení programu na podporu reforem

REGI/9/00333

***I 2018/0213(COD) COM(2018)0391 – C8-0239/2018

 

Zpravodaj:

 

Cristian Ghinea (Renew)

 

Příslušný výbor:

 

BUDG, ECON –

Eider Gardiazabal Rubial (S&D)
Dragoș Pîslaru (Renew)

 

 

         přijetí
Procedurální hlasování s cílem znovu přijmout stanovisko přijaté výborem REGI dne 22. listopadu 2018

*** Konec hlasování ***

8. EUROCITIES

REGI/9/01891

         výměna názorů, které se zúčastní Mathias De Clercq, starosta Ghentu, člen výkonného výboru

9. Stanovisko Evropského výboru regionů „Sociálně-ekonomická strukturální transformace uhelných regionů v Evropě“ (ECON-VI/041)

REGI/9/01945

         výměna názorů, které se zúčastní Mark Speich, zpravodaj

10. Různé

11. Příští schůze

         20. ledna 2020, 15:00–18:30 (Brusel)

         21. ledna 2020, 9:00–12:30 a 15:00–18:30 (Brusel)

* * *

Neveřejná schůze

12. Schůze koordinátorů

Poslední aktualizace: 29. listopadu 2019Právní upozornění