PDF 174kWORD 280k

 

Regionaludviklingsudvalget

 

REGI(2019)1204_1

FORSLAG TIL DAGSORDEN

Møde

Onsdag den 4. december 2019 kl. 15.00-18.30

Torsdag den 5. december 2019 kl. 9.00-12.30

Bruxelles

Mødelokale: József Antall (4Q1)

1. Vedtagelse af dagsorden

2. Godkendelse af protokollerne fra møderne

         21. oktober 2019 PV – PE643.049v01-00

         4.-5. november 2019 PV – PE643.081v01-00

3. Meddelelser fra formanden

4. Studie bestilt af Temaafdeling B, Undersøgelse for REGI-udvalget - Samhørighedspolitikken: Europa-Parlamentets rolle siden Lissabontraktaten

REGI/9/01826

         Redegørelse ved Haris Martinos og Serafin Pazos-Vidal, forfatterne til studiet

5. Indledende orientering om regionalpolitikken ved Europa-Kommissionen

6. Decharge 2018: Unionens almindelige budget – Europa-Kommissionen

REGI/9/01040

 2019/2055(DEC) COM(2019)0316[01] – C9-0050/2019

 

Ordfører for udtalelse:

 

Josianne Cutajar (S&D)

PA – PE643.053v01-00

Kor.udv.:

 

CONT –

Monika Hohlmeier (PPE)

 

 

         Behandling af udkast til udtalelse

* * *

Den 5. december 2019 kl. 9.00-12.30

*** Afstemning ***

7. Etablering af reformstøtteprogrammet

REGI/9/00333

***I 2018/0213(COD) COM(2018)0391 – C8-0239/2018

 

Ordfører for udtalelse:

 

Cristian Ghinea (Renew)

 

Kor.udv.:

 

BUDG, ECON –

Eider Gardiazabal Rubial (S&D)
Dragoș Pîslaru (Renew)

 

 

         Vedtagelse
Proceduremæssig afstemning med henblik på genvedtagelse af den udtalelse, som REGI-udvalget vedtog den 22. november 2018

*** Afstemning afsluttet ***

8. Eurocities

REGI/9/01891

         Drøftelse med Mathias De Clercq, borgmester i Gent, medlem af forretningsudvalget

9. Det Europæiske Regionsudvalgs udtalelse "Socioøkonomisk strukturomstilling af kulregioner i Europa" (ECON-VI/041)

REGI/9/01945

         Drøftelse med Mark Speich, ordfører

10. Diverse sager

11. Næste møder

         den 20. januar 2020 kl. 15.00-18.30 (Bruxelles)

         den 21. januar 2020 kl. 9.00-12.30 og 15.00-18.30 (Bruxelles)

* * *

For lukkede døre

12. Koordinatormøde

Seneste opdatering: 27. november 2019Juridisk meddelelse