PDF 173kWORD 280k

 

Regioninės plėtros komitetas

 

REGI(2019)1204_1

DARBOTVARKĖS PROJEKTAS

Posėdis

2019 m. gruodžio 4 d., trečiadienis, 15.00–18.30 val.

2019 m. gruodžio 5 d., ketvirtadienis, 9.00–12.30 val.

Briuselis

Salė: József Antall (4Q1)

1. Darbotvarkės tvirtinimas

2. Posėdžių protokolų tvirtinimas:

         2019 m. spalio 21 d. PV – PE643.049v01-00

         2019 m. lapkričio 4–5 d. PV – PE643.081v01-00

3. Pirmininko pranešimai

4. B teminio skyriaus užsakytas tyrimas „Moksliniai tyrimai REGI komitetui. Sanglaudos politika: Europos Parlamento vaidmuo įsigaliojus Lisabonos sutarčiai“

REGI/9/01826

         Autoriai Haris Martinos ir Serafin Pazos-Vidal pristato tyrimą

5. Europos Komisijos įžanginis žodis regioninės politikos tema

6. 2018 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: ES bendrasis biudžetas – Europos Komisija

REGI/9/01040

 2019/2055(DEC) COM(2019)0316[01] – C9-0050/2019

 

Nuomonės referentė:

 

Josianne Cutajar (S&D)

PA – PE643.053v01-00

Atsakingas komitetas:

 

CONT –

Monika Hohlmeier (PPE)

 

 

         Nuomonės projekto svarstymas

* * *

2019 m. gruodžio 5 d. 9.00–12.30 val.

*** Balsavimas ***

7. Reformų rėmimo programos sukūrimas

REGI/9/00333

***I 2018/0213(COD) COM(2018)0391 – C8-0239/2018

 

Nuomonės referentas:

 

Cristian Ghinea (Renew)

 

Atsakingas komitetas:

 

BUDG, ECON –

Eider Gardiazabal Rubial (S&D)
Dragoș Pîslaru (Renew)

 

 

         Priėmimas
Procedūrinis balsavimas siekiant pakartotinai priimti REGI komiteto 2018 m. lapkričio 22 d. priimtą nuomonę

*** Balsavimo pabaiga ***

8. EUROCITIES

REGI/9/01891

         Keitimasis nuomonėmis su Gento meru vykdomojo komiteto nariu Mathiasu De Clercqu

9. Europos regionų komiteto nuomonė „ Socialiniai ir ekonominiai Europos anglių pramonės regionų struktūros pokyčiai“ (ECON-VI/041)

REGI/9/01945

         Keitimasis nuomonėmis su pranešėju Marku Spechu

10. Kiti klausimai

11. Kiti posėdžiai

         2020 m. sausio 20 d. 15.00–18.30 val. (Briuselis)

         2020 m. sausio 21 d. 9.00–12.30 val. ir 15.00–18.30 val. (Briuselis)

* * *

Uždaras

12. Koordinatorių posėdis

Atnaujinta: 2019 m. lapkričio 28 d.Teisinis pranešimas