PDF 176kWORD 280k

 

Kumitat għall-Iżvilupp Reġjonali

 

REGI(2019)1204_1

ABBOZZ TA' AĠENDA

Laqgħa

L-Erbgħa 4 ta' Diċembru 2019, 15.00 – 18.30

Il-Ħamis 5 ta' Diċembru 2019, 9.00 – 12.30

Brussell

Sala: József Antall (4Q1)

1. Adozzjoni tal-aġenda

2. Approvazzjoni tal-minuti tal-laqgħat

         il-21 ta' Ottubru 2019 PV – PE643.049v01-00

         l-4 u l-5 ta' Novembru 2019 PV – PE643.081v01-00

3. Avviżi tal-president

4. Studju kkummissjonat mid-Dipartiment Tematiku B, "Riċerka għall-Kumitat REGI - Politika ta' koeżjoni: Ir-rwol tal-Parlament Ewropew mit-Trattat ta' Lisbona"

REGI/9/01826

         Preżentazzjoni minn Haris Martinos u Serafin Pazos-Vidal, awturi tal-istudju

5. Sessjonijiet introduttorji mill-Kummissjoni Ewropea dwar il-politika reġjonali

6. Kwittanza 2018: Baġit ġenerali tal-UE - Il-Kummissjoni Ewropea

REGI/9/01040

 2019/2055(DEC) COM(2019)0316[01] – C9-0050/2019

 

Rapporteur għal opinjoni:

 

Josianne Cutajar (S&D)

PA – PE643.053v01-00

Responsabbli:

 

CONT –

Monika Hohlmeier (PPE)

 

 

         Eżami tal-abbozz ta' opinjoni

* * *

Il-5 ta' Diċembru 2019, 9.00 – 12.30

*** Ħin għall-votazzjoni ***

7. L-istabbiliment tal-Programm ta' Appoġġ għal Riformi

REGI/9/00333

***I 2018/0213(COD) COM(2018)0391 – C8-0239/2018

 

Rapporteur għal opinjoni:

 

Cristian Ghinea (Renew)

 

Responsabbli:

 

BUDG, ECON –

Eider Gardiazabal Rubial (S&D)
Dragoș Pîslaru (Renew)

 

 

         Adozzjoni
Votazzjoni proċedurali sabiex terġa' tiġi adottata l-opinjoni adottata mill-Kumitat REGI fit-22 ta' Novembru 2018

*** Għeluq tal-votazzjoni ***

8. EUROCITIES

REGI/9/01891

         Skambju ta' fehmiet ma' Mathias De Clercq, Sindku ta' Ghent, membru tal-kumitat eżekuttiv

9. Opinjoni tal-Kumitat Ewropew tar-Reġjuni dwar "It-tibdil soċjoekonomiku strutturali fir-reġjuni tal-faħam fl-Ewropa" (ECON-VI/041)

REGI/9/01945

         Skambju ta' fehmiet ma' Maria Speich, rapporteur

10. Kwistjonijiet varji

11. Laqgħat li jmiss

         l-20 ta' Jannar 2020, 15.00 – 18.30 (Brussell)

         il-21 ta' Jannar 2020, 9.00 – 12.30 u 15.00 – 18.30 (Brussell)

* * *

Bil-magħluq

12. Laqgħa tal-koordinaturi

Aġġornata l-aħħar: 27 ta' Novembru 2019Avviż legali