PDF 170kWORD 280k

 

Commissie regionale ontwikkeling

 

REGI(2019)1204_1

ONTWERPAGENDA

Vergadering

Woensdag 4 december 2019, 15.00 - 18.30 uur

Donderdag 5 december 2019, 9.00 - 12.30 uur

Brussel

Zaal: József Antall (4Q1)

1. Aanneming van de agenda

2. Goedkeuring van notulen van vergaderingen

         21 oktober 2019 PV – PE643.049v01-00

         4-5 november 2019 PV – PE643.081v01-00

3. Mededelingen van de voorzitter

4. Studie in opdracht van beleidsondersteunende afdeling B getiteld "Onderzoek voor de commissie REGI - Cohesiebeleid: de rol van het Europees Parlement sinds het Verdrag van Lissabon"

REGI/9/01826

         Presentatie door Haris Martinos en Serafin Pazos-Vidal, auteurs van de studie

5. Inleiding door de Europese Commissie over regionaal beleid

6. Kwijting 2018: Algemene begroting EU - Europese Commissie

REGI/9/01040

 2019/2055(DEC) COM(2019)0316[01] – C9-0050/2019

 

Rapporteur voor advies:

 

Josianne Cutajar (S&D)

PA – PE643.053v01-00

Bevoegd:

 

CONT –

Monika Hohlmeier (PPE)

 

 

         Behandeling ontwerpadvies

* * *

5 december 2019, 9.00 - 12.30 uur

*** Stemming ***

7. Vaststelling van het steunprogramma voor hervormingen

REGI/9/00333

***I 2018/0213(COD) COM(2018)0391 – C8-0239/2018

 

Rapporteur voor advies:

 

Cristian Ghinea (Renew)

 

Bevoegd:

 

BUDG, ECON –

Eider Gardiazabal Rubial (S&D)
Dragoș Pîslaru (Renew)

 

 

         Goedkeuring
Procedurele stemming met het oog op het opnieuw goedkeuren van het advies dat door de commissie REGI op 22 november 2018 werd goedgekeurd

*** Einde stemming ***

8. Eurocities

REGI/9/01891

         Gedachtewisseling met Mathias De Clercq, burgemeester van Gent, lid uitvoerend comité

9. Advies van het Europees Comité van de Regio's getiteld "Sociaal-economische structurele verandering van steenkoolregio's in Europa" (ECON-VI/041)

REGI/9/01945

         Gedachtewisseling met Mark Speich, rapporteur

10. Rondvraag

11. Volgende vergaderingen

         20 januari 2020, 15.00 - 18.30 uur (Brussel)

         21 januari 2020, 9.00 - 12.30 uur en 15.00 - 18.30 uur (Brussel)

* * *

Met gesloten deuren

12. Coördinatorenvergadering

Laatst bijgewerkt op: 29 november 2019Juridische mededeling