PDF 177kWORD 280k

 

Komisja Rozwoju Regionalnego

 

REGI(2019)1204_1

PROJEKT PORZĄDKU DZIENNEGO

Posiedzenie

Środa 4 grudnia 2019 r., w godz. 15.00 – 18.30

Czwartek 5 grudnia 2019 r., w godz. 9.00 – 12.30

Bruksela

Sala: József Antall (4Q1)

1. Przyjęcie porządku dziennego

2. Zatwierdzenie protokołów posiedzeń

         21 października 2019 r. PV – PE643.049v01-00

         4-5 listopada 2019 r. PV – PE643.081v01-00

3. Komunikaty przewodniczącego

4. Badanie zlecone przez Departament Tematyczny B pt. „Badanie dla Komisji Rozwoju Regionalnego – polityka spójności: rola Parlamentu Europejskiego od czasu Traktatu z Lizbony”

REGI/9/01826

         Prezentacja – Haris Martinos i Serafin Pazos-Vidal, autorzy badania

5. Posiedzenia wprowadzające Komisji Europejskiej na temat polityki regionalnej

6. Absolutorium za rok 2018: budżet ogólny UE – Komisja Europejska

REGI/9/01040

 2019/2055(DEC) COM(2019)0316[01] – C9-0050/2019

 

Sprawozdawczyni komisji opiniodawczej:

 

Josianne Cutajar (S&D)

PA – PE643.053v01-00

Przedm. właśc.:

 

CONT –

Monika Hohlmeier (PPE)

 

 

         Rozpatrzenie projektu opinii

* * *

5 grudnia 2019 r., w godz. 9.00 – 12.30

*** Głosowanie ***

7. Utworzenie Programu wspierania reform

REGI/9/00333

***I 2018/0213(COD) COM(2018)0391 – C8-0239/2018

 

Sprawozdawca komisji opiniodawczej:

 

Cristian Ghinea (Renew)

 

Przedm. właśc.:

 

BUDG, ECON –

Eider Gardiazabal Rubial (S&D)
Dragoș Pîslaru (Renew)

 

 

         Przyjęcie
Głosowanie proceduralne w celu ponownego przyjęcia opinii przyjętej przez komisję REGI w dniu 22 listopada 2018 r.

*** Koniec głosowania ***

8. EUROCITIES

REGI/9/01891

         Wymiana poglądów z burmistrzem Gandawy i członkiem komitetu wykonawczego Mathiasem De Clerkiem

9. Opinia Europejskiego Komitetu Regionów pt. „Transformacja społeczno-gospodarcza regionów górniczych w Europie” (ECON-VI/041)

REGI/9/01945

         Wymiana poglądów ze sprawozdawcą Markiem Speichem

10. Sprawy różne

11. Następne posiedzenia

         20 stycznia 2020 r., w godz. 15.00 – 18.30 (Bruksela)

         21 stycznia 2020 r., w godz. 9.00 – 12.30 i 15.00 – 18.30 (Bruksela)

* * *

Przy drzwiach zamkniętych

12. Posiedzenie koordynatorów

Ostatnia aktualizacja: 29 listopada 2019Informacja prawna