PDF 170kWORD 1004k

 

Comisia pentru dezvoltare regională

 

REGI(2019)1204_1

PROIECT DE ORDINE DE ZI

Reuniune

Miercuri, 4 decembrie 2019, 15.00 - 18.30

Joi, 5 decembrie 2019, 9.00 - 12.30

Bruxelles

Sala: József Antall (4Q1)

1. Adoptarea ordinii de zi

2. Aprobarea proceselor-verbale ale reuniunilor din

         21 octombrie 2019 PV – PE643.049v01-00

         4-5 noiembrie 2019 PV – PE643.081v01-00

3. Comunicări ale președinției

4. Studiu comandat de Departamentul tematic B, „Cercetare pentru Comisia REGI - Politica de coeziune: rolul Parlamentului European după Tratatul de la Lisabona”

 REGI/9/01826

         Prezentare făcută de Haris Martinos și Serafin Pazos-Vidal, autorii studiului

5. Sesiuni introductive ale Comisiei Europene privind politica regională

6. Descărcarea de gestiune 2018: Bugetul general al Uniunii - Comisia Europeană

 REGI/9/01040

  2019/2055(DEC) COM(2019)0316[01] – C9-0050/2019

Raportoare pentru aviz:

 

Josianne Cutajar (S&D)

PA – PE643.053v01-00

Comisie competentă:

 

CONT –

Monika Hohlmeier (PPE)

 

         Examinarea proiectului de aviz

* * *

5 decembrie 2019, 9.00 - 12.30

*** Votare ***

7. Instituirea Programului de sprijin pentru reforme

 REGI/9/00333

 ***I 2018/0213(COD) COM(2018)0391 – C8-0239/2018

Raportor pentru aviz:

 

Cristian Ghinea (Renew)

 

Comisie competentă:

 

BUDG, ECON –

Eider Gardiazabal Rubial (S&D)
Dragoș Pîslaru (Renew)

 

         Adoptare
Vot procedural pentru readoptarea avizului adoptat de Comisia REGI la 22 noiembrie 2018

*** Sfârșitul votării ***

8. Eurocities

 REGI/9/01891

         Schimb de opinii cu Mathias De Clercq, primarul orașului Gent, membru al comitetului executiv

9. Avizul Comitetului European al Regiunilor pe tema „Transformarea socioeconomică a regiunilor carbonifere din Europa” (ECON-VI/041)

 REGI/9/01945

         Schimb de opinii cu Mark Speich, raportor

10. Chestiuni diverse

11. Reuniuni următoare

         20 ianuarie 2020, 15.00 - 18.30 (Bruxelles)

         21 ianuarie 2020, 9.00 - 12.30 și 15.00 - 18.30 (Bruxelles)

* * *

Cu ușile închise

12. Reuniune a coordonatorilor

Ultima actualizare: 28 noiembrie 2019Notă juridică