PDF 177kWORD 280k

 

Výbor pre regionálny rozvoj

 

REGI(2019)1204_1

NÁVRH PROGRAMU SCHÔDZE

Schôdza

streda 4. decembra 2019 od 15.00 do 18.30 h

štvrtok 5. decembra 2019 od 9.00 do 12.30 h

Brusel

Miestnosť: József Antall (4Q1)

1. Prijatie programu schôdze

2. Schválenie zápisníc zo schôdzí

         21. októbra 2019 PV – PE643.049v01-00

         4. – 5. novembra 2019 PV – PE643.081v01-00

3. Oznámenia predsedníctva

4. Štúdia zadaná tematickou sekciou B na tému Výskum pre výbor REGI – Politika súdržnosti: úloha Európskeho parlamentu od Lisabonskej zmluvy

REGI/9/01826

         výklad autorov štúdie Harisa Martosa a Serafina Pazosa-Vidala

5. Úvodný výklad Európskej komisie o regionálnej politike

6. Absolutórium za rok 2018: všeobecný rozpočet EÚ – Európska komisia

REGI/9/01040

 2019/2055(DEC) COM(2019)0316[01] – C9-0050/2019

 

Spravodajkyňa výboru požiadaného o stanovisko:

 

Josianne Cutajar (S&D)

PA – PE643.053v01-00

Gestorský výbor:

 

CONT –

Monika Hohlmeier (PPE)

 

 

         preskúmanie návrhu stanoviska

* * *

5. decembra 2019 od 9.00 do 12.30 h

*** Hlasovanie ***

7. Zriadenie Programu na podporu reforiem

REGI/9/00333

***I 2018/0213(COD) COM(2018)0391 – C8-0239/2018

 

Spravodajca výboru požiadaného o stanovisko:

 

Cristian Ghinea (Renew)

 

Gestorský výbor:

 

BUDG, ECON –

Eider Gardiazabal Rubial (S&D)
Dragoș Pîslaru (Renew)

 

 

         prijatie
Procedurálne hlasovanie zamerané na opätovné prijatie stanoviska, ktoré výbor REGI prijal 22. novembra 2018

*** Koniec hlasovania ***

8. Eurocities

REGI/9/01891

         výmena názorov s Mathiasom De Clercqom, primátorom mesta Gent a členom výkonného výboru

9. Stanovisko Európskeho výboru regiónov na tému Sociálno-ekonomické zmeny v európskych uhoľných regiónoch (ECON-VI/041)

REGI/9/01945

         výmena názorov so spravodajcom Markom Speichom

10. Rôzne otázky

11. Nasledujúce schôdze

         20. januára 2020 od 15.00 do 18.30 h (Brusel)

         21. januára 2020 od 9.00 do 12.30 h a od 15.00 do 18.30 h (Brusel)

* * *

Za zatvorenými dverami

12. Schôdza koordinátorov

Posledná úprava: 29. novembra 2019Právne oznámenie