PDF 170kWORD 1001k

 

Odbor za regionalni razvoj

 

REGI(2019)1204_1

OSNUTEK DNEVNEGA REDA

Seja

v sredo, 4. decembra 2019, od 15.00 do 18.30

v četrtek, 5. decembra 2019, od 9.00 do 12.30

Bruselj

Sejna soba: József Antall (4Q1)

1. Sprejetje dnevnega reda

2. Sprejetje zapisnikov s sej:

         21. oktobra 2019 PV – PE643.049v01-00

         4. in 5. novembra 2019 PV – PE643.081v01-00

3. Sporočila predsednika

4. Študija, ki jo je naročil tematski sektor B: Raziskava za odbor REGI – Kohezijska politika: vloga Evropskega parlamenta od Lizbonske pogodbe

REGI/9/01826

         Predstavitev avtorjev študije Harisa Martinosa in Serafina Pazos-Vidala

5. Uvodna srečanja Evropske komisije o regionalni politiki

6. Razrešnica 2018: Splošni proračun EU – Evropska komisija

REGI/9/01040

 2019/2055(DEC) COM(2019)0316[01] – C9-0050/2019

 

Pripravljavka mnenja:

 

Josianne Cutajar (S&D)

PA – PE643.053v01-00

Pristojni odbor:

 

CONT –

Monika Hohlmeier (PPE)

 

         Obravnava osnutka mnenja

* * *

5. december 2019 od 9.00 do 12.30

*** Glasovanje ***

7. Vzpostavitev programa za podporo reformam

REGI/9/00333

***I 2018/0213(COD) COM(2018)0391 – C8-0239/2018

 

Pripravljavec mnenja:

 

Cristian Ghinea (Renew)

 

Pristojni odbor:

 

BUDG, ECON –

Eider Gardiazabal Rubial (S&D)
Dragoș Pîslaru (Renew)

 

         Sprejetje
Postopkovno glasovanje za ponovno sprejetje mnenja, ki ga je odbor REGI sprejel 22. novembra 2018

*** Konec glasovanja ***

8. Eurocities

REGI/9/01891

         Izmenjava mnenj z županom mesta Gent in članom izvršnega odbora Mathiasom De Clercqom

9. Mnenje Evropskega odbora regij o socialno-ekonomskem prestrukturiranju premogovniških regij v Evropi (ECON-VI/041)

REGI/9/01945

         Izmenjava mnenj s poročevalcem Markom Speichom

10. Razno

11. Naslednja seja

         20. januar 2020 od 15.00 do 18.30 (Bruselj)

         21. januar 2020 od 9.00 do 12.30 in od 15.00 do 18.30 (Bruselj)

* * *

Brez navzočnosti javnosti

12. Sestanek koordinatorjev

Zadnja posodobitev: 29. november 2019Pravno obvestilo