PDF 171kWORD 280k

 

Utskottet för regional utveckling

 

REGI(2019)1204_1

FÖRSLAG TILL FÖREDRAGNINGSLISTA

Sammanträde

Onsdagen den 4 december 2019 kl. 15.00–18.30

Torsdagen den 5 december 2019 kl. 9.00–12.30

Bryssel

Lokal: József Antall (4Q1)

1. Godkännande av föredragningslistan

2. Justering av sammanträdesprotokoll

         21 oktober 2019 PV – PE643.049v01-00

         4–5 november 2019 PV – PE643.081v01-00

3. Meddelanden från ordföranden

4. Studie beställd av utredningsavdelning B: Forskning för REGI-utskottet - sammanhållningspolitiken: Europaparlamentets roll sedan Lissabonfördraget

REGI/9/01826

         Föredragning av Haris Martinos och Serain Pazos-Vidal, författare till studien

5. Kommissionens introduktion till regionalpolitik

6. Ansvarsfrihet 2018: EU:s allmänna budget – Europeiska kommissionen

REGI/9/01040

 2019/2055(DEC) COM(2019)0316[01] – C9-0050/2019

 

Föredragande av yttrande:

 

Josianne Cutajar (S&D)

PA – PE643.053v01-00

Ansvarigt utskott:

 

CONT –

Monika Hohlmeier (PPE)

 

 

         Behandling av förslag till yttrande

* * *

5 december 2019 kl. 9.00–12.30

*** Omröstning ***

7. Inrättande av reformstödsprogrammet

REGI/9/00333

***I 2018/0213(COD) COM(2018)0391 – C8-0239/2018

 

Föredragande av yttrande:

 

Cristian Ghinea (Renew)

 

Ansvarigt utskott:

 

BUDG, ECON –

Eider Gardiazabal Rubial (S&D)
Dragoș Pîslaru (Renew)

 

 

         Antagande
Omröstning om förfarandet för att åter anta det yttrande som REGI-utskottet antog den 22 november 2018

*** Omröstningen avslutas ***

8. Eurocities

REGI/9/01891

         Diskussion med Mathias De Clercq, borgmästare i Gent och ledamot av den verkställande kommittén

9. Yttrande från Europeiska regionkommittén om socioekonomisk strukturomvandling av kolregioner i Europa (ECON-VI/041)

REGI/9/01945

         Diskussion med föredragande Mark Speich, föredragande

10. Övriga frågor

11. Kommande sammanträden

         20 januari 2020 kl. 15.00–18.30 (Bryssel)

         21 januari 2020 kl. 9.00–12.30 och kl. 15.00–18.30 (Bryssel)

* * *

Inom stängda dörrar

12. Samordnarnas sammanträde

Senaste uppdatering: 27 november 2019Rättsligt meddelande