PDF 178kWORD 281k

 

Výbor pro regionální rozvoj

 

REGI(2020)0120_1

NÁVRH POŘADU JEDNÁNÍ

Schůze

Pondělí 20. ledna 2020, 15:00–18:30

Úterý 21. ledna 2020, 9:00–12:30 a 15:00–18:30

Brusel

Místnost: József Antall (4Q1)

1. Přijetí pořadu jednání

2. Sdělení předsedy

3. Výměna názorů s viceprezidentkou Evropské investiční banky Lilyanou Pavlovovou

4. Evropský semestr pro koordinaci hospodářských politik: roční analýza růstu na rok 2020

REGI/9/02117

 2019/2211(INI) 

 

Zpravodajka:

 

Francesca Donato (ID)

PA – PE645.032v01-00

Příslušný výbor:

 

ECON* –

Aurore Lalucq (S&D)

PR – PE645.031v01-00

 

         projednání návrhu stanoviska

5. Informace o průběhu interinstitucionálních jednání týkajících se nařízení o společných ustanoveních, fondu EFRR / Fondu soudržnosti a iniciativě INTERREG

* * *

20. ledna 2020, 17:00

Neveřejná schůze

6. Schůze koordinátorů

* * *

21. ledna 2020, 9:00–12:30

*** Hlasování ***

7. Udělení absolutoria za rok 2018: Souhrnný rozpočet EU – Evropská komise

REGI/9/01040

 2019/2055(DEC) COM(2019)0316[01] – C9-0050/2019

 

Zpravodajka:

 

Josianne Cutajar (S&D)

PA – PE643.053v01-00
AM – PE644.954v01-00

Příslušný výbor:

 

CONT –

Monika Hohlmeier (PPE)

PR – PE639.827v01-00

 

         přijetí návrhu stanoviska

         lhůta pro předložení pozměňovacích návrhů: 11. prosince 2019, 18:00

8. Změna rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady č. 1313/2013/EU o mechanismu civilní ochrany Unie

REGI/9/00452

***I 2019/0070(COD) COM(2019)0125 – C8-0114/2019

 

Předsedy:

 

Younous Omarjee (GUE/NGL)

AL – PE645.012v01-00

Příslušný výbor:

 

ENVI –

Nikos Androulakis (S&D)

PR – PE644.941v01-00

 

         přijetí návrhu stanoviska ve formě dopisu

*** Konec hlasování ***

9. Výměna názorů s komisařkou pro soudržnost a reformy Elisou Ferreirovou

* * *

21. ledna 2020, 15:00–18:30

10. Výměna názorů s ministrem pro regionální rozvoj a fondy EU, úřadujícím předsedou Rady Marko Pavićem o prioritách chorvatského předsednictví v Radě

11. Konference okrajových přímořských regionů

REGI/9/02362

         výměna názorů s místopředsedou konference okrajových přímořských regionů a hejtmanem toskánského regionu (Itálie) Enrikem Rossim a s generální tajemnicí konference okrajových přímořských regionů Eleni Marianouovou

12. Schválení rozhodnutí koordinátorů

13. Různé

14. Příští schůze

         19. února 2020, 15:00–18:30 (Brusel)

         20. února 2020, 9:00–12:30 (Brusel)

Poslední aktualizace: 17. ledna 2020Právní upozornění