PDF 177kWORD 280k

 

Kumitat għall-Iżvilupp Reġjonali

 

REGI(2020)0120_1

ABBOZZ TA' AĠENDA

Laqgħa

It-Tnejn 20 ta' Jannar 2020, 15.00 – 18.30

It-Tlieta 21 ta' Jannar 2020, 9.00 – 12.30 u 15.00 – 18.30

Brussell

Sala: József Antall (4Q1)

1. Adozzjoni tal-aġenda

2. Avviżi tal-president

3. Skambju ta' fehmiet mas-Sa Lilyana Pavlova, Viċi President tal-Bank Ewropew tal-Investiment

4. Semestru Ewropew għall-koordinazzjoni tal-politika ekonomika: Stħarriġ Annwali dwar it-Tkabbir 2020

REGI/9/02117

 2019/2211(INI) 

 

Rapporteur għal opinjoni:

 

Francesca Donato (ID)

PA – PE645.032v01-00

Responsabbli:

 

ECON* –

Aurore Lalucq (S&D)

PR – PE645.031v01-00

 

         Eżami tal-abbozz ta' opinjoni

5. Rendikont dwar in-negozjati interistituzzjonali dwar ir-Regolament dwar Dispożizzjonijiet Komuni, il-FEŻR/il-Fond ta’ Koeżjoni u l-INTERREG

* * *

L-20 ta' Jannar 2020, 17.00

Bil-magħluq

6. Laqgħa tal-koordinaturi

* * *

Il-21 ta' Jannar 2020, 9.00 – 12.30

*** Ħin għall-votazzjoni ***

7. Kwittanza 2018: Baġit ġenerali tal-UE - Il-Kummissjoni Ewropea

REGI/9/01040

 2019/2055(DEC) COM(2019)0316[01] – C9-0050/2019

 

Rapporteur għal opinjoni:

 

Josianne Cutajar (S&D)

PA – PE643.053v01-00
AM – PE644.954v01-00

Responsabbli:

 

CONT –

Monika Hohlmeier (PPE)

PR – PE639.827v01-00

 

         Adozzjoni tal-abbozz ta' opinjoni

         Skadenza għat-tressiq tal-emendi: il-11 ta' Diċembru 2019, 18.00

8. Deċiżjoni emendatorja Nru 1313/2013/UE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar Mekkaniżmu tal-Unjoni għall-Protezzjoni Ċivili

REGI/9/00452

***I 2019/0070(COD) COM(2019)0125 – C8-0114/2019

 

President:

 

Younous Omarjee (GUE/NGL)

AL – PE645.012v01-00

Responsabbli:

 

ENVI –

Nikos Androulakis (S&D)

PR – PE644.941v01-00

 

         Adozzjoni tal-abbozz ta' opinjoni f'forma ta' ittra

*** Għeluq tal-votazzjoni ***

9. Skambju ta' fehmiet ma' Elisa Ferreira, Kummissarju għal Riformi Strutturali u ta' Koeżjoni

* * *

Il-21 ta' Jannar 2020, 15.00 – 18.30

10. Skambju ta' fehmiet ma' Marko Pavić, Ministru għall-Iżvilupp Reġjonali u l-Fondi tal-UE, President fil-kariga tal-Kunsill, dwar il-prijoritajiet tal-Presidenza Kroata tal-Kunsill.

11. Konferenza dwar Reġjuni Marittimi Periferiċi (CPMR)

REGI/9/02362

         Skambju ta' fehmiet ma' Enrico Rossi, Viċi Presdient tas-CPMR u President tar-Reġjun tat-Toscana, l-Italja, u ma' Eleni Marianou, Segretarju Ġenerali tas-CPMR

12. Approvazzjoni tad-deċiżjonijiet tal-Koordinaturi

13. Kwistjonijiet varji

14. Laqgħat li jmiss

         id-19 ta' Frar 2020, 15.00 – 18.30 (Brussell)

         l-20 ta' Frar 2020, 9.00 – 12.30 (Brussell)

Aġġornata l-aħħar: 16 ta' Jannar 2020Avviż legali - Politika tal-privatezza