PDF 170kWORD 1001k

 

Odbor za regionalni razvoj

 

REGI(2020)0120_1

OSNUTEK DNEVNEGA REDA

Seja

v ponedeljek, 20. januarja 2020, od 15.00 do 18.30

v torek, 21. januarja 2020, od 9.00 do 12.30 in od 15.00 do 18.30

Bruselj

Sejna soba: József Antall (4Q1)

1. Sprejetje dnevnega reda

2. Sporočila predsednika

3. Izmenjava mnenj s podpredsednico Evropske investicijske banke Liljano Pavlovo

4. Evropski semester za usklajevanje ekonomskih politik: letni pregled rasti 2020

REGI/9/02117

 2019/2211(INI) 

 

Pripravljavka mnenja:

 

Francesca Donato (ID)

PA – PE645.032v01-00

Pristojni odbor:

 

ECON* –

Aurore Lalucq (S&D)

PR – PE645.031v01-00

 

         Obravnava osnutka mnenja

5. Poročilo o medinstitucionalnih pogajanjih o uredbi o skupnih določbah, Evropskem skladu za regionalni razvoj in Kohezijskem skladu ter Interregu

* * *

20. januar 2020 od 17.00

Brez navzočnosti javnosti

6. Sestanek koordinatorjev

* * *

21. januar 2020 od 9.00 do 12.30

*** Glasovanje ***

7. Razrešnica 2018: Splošni proračun EU - Evropska komisija

REGI/9/01040

 2019/2055(DEC) COM(2019)0316[01] – C9-0050/2019

 

Pripravljavka mnenja:

 

Josianne Cutajar (S&D)

PA – PE643.053v01-00
AM – PE644.954v01-00

Pristojni odbor:

 

CONT –

Monika Hohlmeier (PPE)

PR – PE639.827v01-00

 

         Sprejetje osnutka mnenja

         Rok za vložitev predlogov sprememb: 11. december 2019 ob 18.00

8. Sprememba Sklepa št. 1313/2013/EU Evropskega parlamenta in Sveta o mehanizmu Unije na področju civilne zaščite

REGI/9/00452

***I 2019/0070(COD) COM(2019)0125 – C8-0114/2019

 

Predsednik:

 

Younous Omarjee (GUE/NGL)

AL – PE645.012v01-00

Pristojni odbor:

 

ENVI –

Nikos Androulakis (S&D)

PR – PE644.941v01-00

 

         Sprejetje osnutka mnenja v obliki pisma

*** Konec glasovanja ***

9. Izmenjava mnenj s komisarko za kohezijo in reforme Eliso Ferreira

* * *

21. januar 2020 od 15.00 do 18.30

10. Izmenjava mnenj o prednostnih nalogah hrvaškega predsedovanja Svetu z Markom Pavićem, ministrom za regionalni razvoj in sklade EU ter predsedujočim Svetu

11. Konferenca obrobnih obmorskih regij (CPMR)

REGI/9/02362

         Izmenjava mnenj z Enricom Rossijem, podpredsednikom CPMR in predsednikom italijanske dežele Toskana, ter Eleni Marianou, generalno sekretarko CPMR

12. Sprejetje sklepov koordinatorjev

13. Razno

14. Naslednja seja

         19. februar 2020, od 15.00 do 18.30 (Bruselj)

         20. februar 2020, od 9.00 do 12.30 (Bruselj)

Zadnja posodobitev: 17. januar 2020Pravno obvestilo