30.10.2018
REGI_PA(2018)629655
NUOMONĖS PROJEKTAS
Regioninės plėtros komiteto
pateiktas Žemės ūkio ir kaimo plėtros komitetui
dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl bendros žemės ūkio politikos finansavimo, valdymo ir stebėsenos, kuriuo panaikinamas Reglamentas (ES) Nr. 1306/2013
(COM(2018)0393 - C8-0247/2018 - 2018/0217(COD))
Nuomonės referentas: Franc Bogovič

Šio dokumento nėra HTML formatu, tačiau jį galima gauti šiais formatais:
PDF 228kWORD 129k
Teisinis pranešimas